Jübi telefony
+ 86-13377115825
Bize jaň ediň
+ 86-0771-2815551
E-poçta
hst@cenxihong.com

Gara ýakylýan tagta we mat tagtasy

Gysga düşündiriş:

  • Söwda markasy:HST
  • Tagtanyň üstünde işlemek:ýangyn tagtasy
  • Gelip çykyşy:Guangxi, Hytaý
  • Maslahat berilýän ulanyşlar:çig mal lomaý, tabak, gury asylan çig mal

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

(1) Reňk: gök daş, künji gara, Zhongshan ýaşyl, gök daş plita, gara granit, Guangxi ýaşyl
(2) Dykyzlygy: 2.9g / m ³
(3) Halkara kody: G654

Ot ýakýan plastinka prosesi, asetilen, kislorod ýa-da propan, kislorod ýa-da suwuklandyrylan nebit gazy we kislorod tarapyndan öndürilen ýokary temperaturaly alaw bilen gaýtadan işlenýän granitden ýasalan gödek gutarma.Surfaceer ýüzi gödek.Temperatureokary temperatura gyzdyrylandan we çalt sowadylandan soň ýanýan tabak emele gelýär.Gödek we tebigy ýer, şöhlelendirmeýän, süýşmeýän, çalt gaýtadan işlemek we has arzan baha bilen häsiýetlendirilýär.

Gödek tagta uly kesiji maşyn bilen kesilýär.Adatça, gödek tagta gödek tagta, ot ýüň tagtasyna we liçi ýüň tagtasyna bölünýär.Mat tagtasy tertipsiz, ýarym taýýar, gaýtadan işlemek aňsat, uzynlygyny kesgitlemek kyn, satmak aňsat we uly partiýa.

Umumy galyňlygy 1,5-den 1,6 sm, iň azyndan 1,2 sm.Jaýlanan tagtanyň uzynlygy 1,2 metrden 3 metre çenli üýtgeýär, köpüsi 1,8 metrden 2,6 metre, esasan 2,4 metre deňdir.Gök granitiň reňki gara ýaşyl we ýaşyl.Esasan ýangyn tagtasyny we poluň asfaltlanmagyna kömek edýär.Aýna reňk çyzygynyň reňk tapawudy uly, tokaýyň ýaşyl we künji gara daşlaryny çalşyp bolýar.

Burnedakylan ýerüsti daş metroda, howa menzilinde, kwadratda, daşarky diwar gury asmakda, pyýada ýörelgelerde, seýilgählerde we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar, daş ýüzüni gaýtadan işlemegiň usullary suw üweýji, ýakylýan ýer, ýalpyldawuk ýer, çäge basmak, tebigy ýer, matanyň üstü, palta kesýän ýeri, liçiniň üstü, ananasyň we ş.m. In Engineeringenerçilik daşy, Dipu daşy, inedördül daş, daşky gurşaw daşy, gurluşyk daşy, bag daşy, landşaft daşy, ýörite görnüşli daş we beýleki daş plastinka önümleri ilkinji seçimdir. in engineeringenerçilik gurluşynyň ýapyk we açyk bezegi üçin gurluşyk materiallary;Müşderiniň islegine görä granit / mermer galyndylary, uly tagta, spesifikasiýa tagtasy, in engineeringenerçilik tagtasy, daşky gurşaw daşy, kömelek daşy, ýol ýakasyndaky daş, gül çüýşesi, peýza stone daşy, demir ýollar, ýörite görnüşli çyzyklar, stol panelleri, daş stollar we oturgyçlar we beýleki daş önümleri.

  • Black burning board and matte board03
  • Black burning board and matte board02
  • Black burning board and matte board01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň