Jübi telefony
+ 86-13377115825
Bize jaň ediň
+ 86-0771-2815551
E-poçta
hst@cenxihong.com

Gyzyl ýakylýan tagta we mat tagtasy

Gysga düşündiriş:

  • Söwda markasy:HST
  • Tagtanyň üstünde işlemek:ýangyn tagtasy
  • Gelip çykyşy:Guangxi, Hytaý
  • Maslahat berilýän ulanyşlar:basgançaklar, daşky diwar bezegi we içki bezeg

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

(1) Reňk: Imperial Red, Cenxi gyzyl, umumy gyzyl, akja ýapragy gyzyl, Begoniýa gyzyl, mämişi gyzyl, ýakut gyzyl
(2) Dykyzlygy: 2.7g / m ³
(3) Halkara kody: G562

Ot ýakýan plastinka prosesi, asetilen, kislorod ýa-da propan, kislorod ýa-da suwuklandyrylan nebit gazy we kislorod tarapyndan öndürilen ýokary temperaturaly alaw bilen gaýtadan işlenýän granitden ýasalan gödek gutarma.Surfaceer ýüzi gödek.Temperatureokary temperatura gyzdyrylandan we çalt sowadylandan soň ýanýan tabak emele gelýär.Gödek we tebigy ýer, şöhlelendirmeýän, süýşmeýän, çalt gaýtadan işlemek we has arzan baha bilen häsiýetlendirilýär.

Tebigy akja ýapragy gyzyl granit daşy, Guangxi hengşitong ussalary ýokary hilli ýüň tagtasyny kesmek üçin baý daş gaýtadan işlemek tejribesini we häzirki zaman kämilleşdiriş tehnologiýasyny ulanýarlar.Akja ýapragy gyzyl granit gaty dokumasy we açyk reňkine eýe.Özüniň uly göwrümli magdanlary, toplumlaýyn zawodlary we magdanlary, baý material saklaýan we ortaça bahasy bar.Gyzyl hytaý däp-dessurlarynda şowlulygy aňladýar we daş lomaý satyjylar, potratçylar we öý bezegi ulanyjylary tarapyndan giňden söýülýär.

Granit wulkanyň atylmagy netijesinde emele gelen tektoniki gaýadyr.Üç esasy komponent bar, ýagny kwars, mika we feldspar.Granit dürli reňkleri hödürleýär, esasanam gyzyl, gül ak, gara, sary gyzyl we sian seriýalary, dürli reňklerde köplenç ingredientleriň sany we görnüşi belli bir tapawut bar. Guangxi Zhuang awtonom sebitiniň Cenxi şäherinde öndürilen Cenxi gyzyl granit. gyzyl granit seriýalarynyň biri.Cenxi aýratynlyklary sebäpli oňa Cenxi Red diýilýär.Polisden soň “Cenxi Red” has açyk, çygly, ýagty we ajaýyp öwüşginlere eýe.Esasanam Cenxi şäheriniň Sanbao şäherinde öndürilen granit materiallary iň oňat, iň köp ätiýaçlykdyr.Näme üçindir Sanbao şäherinde öndürilen granit “Sanbao gyzyl” diýilýär.

Daş ýakylýan ýer, kwadrat dipoada we daşarky diwar gury asmakda giňden ulanylýan arzan bahadan, ýönekeý gurluşykdan, skide garşy, şöhlelendirmeýän, ýönekeý we owadan we ş.m. ýaly köp artykmaçlyga eýedir.Hususan-da, soňky ýyllarda arhaiz naharlary, ýagny ot we suw ýuwmak ýa-da ot we suw akýan ýer, ýangynyň tekizligi üçin ýokary tehniki talaplara eýe.

  • Red burning board and matte board03
  • Red burning board and matte board02
  • Red burning board and matte board01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň