Jübi telefony
+ 86-13377115825
Bize jaň ediň
+ 86-0771-2815551
E-poçta
hst@cenxihong.com

Gyzyl granit bilen ýalpyldawuk matadan ýasalan tagta

Gysga düşündiriş:

  • Söwda markasy:HST
  • Plastinanyň üstünde işlemek:aýna we ýalpyldawuk
  • Gelip çykyşy:Guangxi, Hytaý
  • Maslahat berilýän ulanyş:paluba, içki bezeg, daşarky diwar gury asma

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

(1) Reňk: Imperial Red, Cenxi gyzyl, umumy gyzyl, akja ýapragy gyzyl, Begoniýa gyzyl, mämişi gyzyl, ýakut gyzyl
(2) Dykyzlygy: 2.7g / m ³
(3) Halkara kody: G562

Adyndan görnüşi ýaly aýna (ýalpyldawuk), ýüzü gaty tekiz, ýokary ýalpyldawuk, aýna täsiri we ýokary ýalpyldawuk.Granit, mermer we hek daşy ýalpyldawuk bolup biler we ýagtylygy saklamak üçin dürli tehniki hyzmat talap edilýär.
Akja agaç ýapraklary gyzyl we açyk gyzyl, nagyşlary owadan we jomart.Ak kristallar bilen tebigy daşyň gözelligini diýen ýaly ýokarlandyrýar.Akja ýapragy gyzyl we açyk gyzyl, mämişi ýüň tagtasy diýlip hem atlandyrylýar.Birmeňzeş reňk, ýokary ýalpyldawuk we gaty gurluşy bar.

Müşderiler ony gowy görýärler.

Pyrtykalyň gelip çykyşy Guangxi şäheriniň Cenxi şäherinde ýerleşýär.Guangxi hengşitong daşy, esasan, akja ýaprakly gyzyl daş (mämişi), tolkun gül daşy, tolkunly ak daş, Guangxi künji gara daş, gülgüne kenep we beýleki daşlardyr.Customsokary hasyllylygy, uly meýdany birleşdirilen plastinka reňki, kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylygy, ýokary gatylygy, berkligi, gözelligi we jomartlygy bilen müşderiler tarapyndan çuňňur söýülýän magdanlar we daş gaýtadan işleýän zawodlar bar, giňden ulanylýar maşgala willalarynyň, bag taslamalarynyň, ofis binalarynyň we şäher gurluşyklarynyň daşky diwarlarynyň gury asylmagy.

Polishing prosesinde iki zat bar, ýagny “gury çygly polishing we polat, daş önümleri ýüze çykan mahaly degirmen daşlary” çygly “fiziki himiýa”, gury ýalpyldawuk daş materiallaryň temperaturasynda bugarýar, bu bolsa ýalpyldawuk daşlaryň konsentrasiýasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar. täsirini güýçlendirmek, ýalpyldawuk ideal talaplara ýetip başlady, ýalpyldawuk 85 dereje ýa-da ondanam ýokary.

Inçe üweýişden soň önümler, 40 ~ 50-den gowrak ýalpyldawuk we daşyň bir bölegi, şanxi gara, gara altyn çäge, JiNing gara ýaly inçe üweýişden soň ýokardaky ýalpyldawuklyga laýyk gelmeýär, diňe 20 ~ 30 aralygynda inçe üweýişden soň önümler. derejeler, bölejikleri üwemek prinsipiniň düşündirişi ýeterlik däl, “çygly we gurak” reňklemek, temperaturanyň ýokarlanmagy, sowatmak, ýuwmak prosesini güýçlendirmek, fiziki we himiki reaksiýa, “gury polatdan soň” önüm; çygly ýalpyldawuk ”, ýalpyldawuk kem-kemden gowulaşdy, 85 dereje ýalpyldawuk.

  • DINGTALK_IM_2621762435
  • DINGTALK_IM_3604984983

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň