Jübi telefony
+ 86-13377115825
Bize jaň ediň
+ 86-0771-2815551
E-poçta
hst@cenxihong.com

Ak mermer aýnanyň ýüzüni gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:

 • Söwda markasy:HST
 • Plastinanyň üstünde işlemek:aýna we ýalpyldawuk
 • Gelip çykyşy:Guangxi, Hytaý
 • Maslahat berilýän ulanyşlar:çig mal lomaý, ýer asty, daşarky diwar gury asma we ş.m.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

(1) Reňki: Guangxi ak, Bala ak, Hezhou ak, Hytaý ak, ak mermer, jaz ak, balyk garny ak
(2) Dykyzlygy: 2.7g / cm3
(3) Halkara kody: G439

Adyndan görnüşi ýaly aýna (ýalpyldawuk), aýna effekti we ýokary aýna ýalpyldawuklygy bilen gaty tekiz, ýokary derejede ýalpyldawuk.Granit, mermer we hek daşy ýalpyldawuk bolup, aýnanyň ýagtylygyny saklamak üçin dürli tehniki hyzmaty talap edip biler.Guangxi-de ak çyzyklaryň dürli galyňlygy we tertipsiz çyzyklary bar.Softumşak dokumasy we pes gatylygy bilen mermerlere degişlidir.Balabai esasan metro stansiýalarynda ulanylýar we tagtanyň üstü çal reňkli.

Gödek tagta uly kesiji maşyn bilen kesilýär.Adatça, gödek tagta gödek tagta, ot ýakylýan tagta we litti gödek tagta bölünýär.Boardol tagtasy tertipsiz, ýarym taýýar önümleriň, aňsat gaýtadan işlemegiň, uzynlygyny kesgitlemek kyn, satmak aňsat we uly partiýa aýratynlyklaryna eýedir.Umumy galyňlygy 1,5-den 1,6 sm, iň azyndan 1,2 sm.Boardüň tagtasynyň uzynlygy 1,2 metrden 3 metre çenli üýtgeýär, köpüsi 1,8 metrden 2,6 metre, esasan 2,4 metre deňdir.Boardüň tagtasynyň müşderileriniň köpüsi lomaý ýa-da potratçy.Boardüň tagtasynyň aýratynlyklary dürli-dürli we plastikligi birneme uludyr.Isleýşiňize görä ulaldyp bilersiňiz.

Granit plastinka esasan uly jemgyýetçilik binalarynda ýa-da ýapyk we açyk bezeg taslamalarynyň bezeg derejesi talaplarynda ulanylýar.Granit howa bilen üpjün etmek aňsat däl, reňk we ýalpyldawuk görnüşi ýüz ýyldan gowrak saklap bolýar, şonuň üçin gödek we inçe ýerüsti plastinka köplenç açyk meýdança, diwarlar, silindrler, aýaklar, esaslar, basgançaklar üçin ulanylýar;Aýna plastinka esasan ýapyk we açyk pol, diwar, silindr, stol, basgançaklar we ş.m. ulanylýar, esasanam uly jemgyýetçilik binasynyň poly üçin amatly.
Granit özboluşly materialdyr we bularyň fiziki aýratynlyklary esasan aşakdakylardyr: gözenek / geçirijilik: Granitiň fiziki geçirijiligi az we 0,2% bilen 4% arasynda termiki taýdan durnukly: Granit ýylylyk durnuklylygynyň ýokary güýjüne eýe, üýtgemez Daşarky temperaturanyň üýtgemegi, ýokary dykyzlygy sebäpli granit, temperaturanyň we howanyň düzüminiň üýtgemegi sebäpli üýtgemez.Granit poslama örän çydamly, şonuň üçin himiki poslama önümleri saklamak üçin giňden ulanylýar.

 • IMG_8083
 • IMG_8082
 • IMG_8081
 • 777

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň